Book et besøg
Rør og ledninger.

Hjem  /  Landbrug  /  Gyllekøling

Gyllekøling til det moderne landbrug

Med gyllekøling nedsætter du ammoniakfordampningen og forbedrer staldens indeklima, samtidig med at du opnår en økonomisk besparelse.

Luftfoto af Allindemaglegård omgivet af grønne marker.

Fordele ved gyllekøling?

Udover de økonomiske besparelser giver gyllekøling også en miljømæssig gevinst, idet det nedsætter ammoniakfordampningen og på den måde forbedrer klimaet i staldene. Skal du udvide bestanden er et gyllekølingsanslæg desuden noget, der kan være med til at hjælpe ansøgningen igennem.

Vi har stor erfaring i gyllekøling

Hos Klimadan har vi mange års erfaring med varmegenvinding i forbindelse med gyllekøling.
(For English – click here)

Vores erfaring stammer fra tiden, hvor vi var kendt som KH Nordtherm og introducerede nyskabende teknologi i 80’erne. I denne periode, hvor eftervirkningerne af energikrisen stadig påvirkede markedet, voksede interessen for vedvarende energikilder betydeligt.

KH Nordtherm fik for alvor vind i sejlende under sloganet “Lad dyrene opvarme stuehuset”, hvor netop gyllekølingen var en afgørende teknologi.

Denne teknologi gør det muligt at udnytte varmen fra gyllekølingen gennem slanger, der absorberer overskudsvarmen fra gyllen. Denne varme kan derefter bruges til opvarmning, hvilket er så omkostningseffektivt, at investeringen typisk tjenes hjem på kun 2-5 år.

Overvejer du et gyllekølingsanlæg?

Klimadan tilbyder:

  • Udførlig varme- og økonomiberegning af dit projekt
  • Omfattende miljøberegning med dokumentation til myndigheder
  • Teknisk korrekt dimensionering af hele gyllekølingsanlægget
  • Komplet installation udført af egne kølemontører med meget høj viden og erfaring om gyllekøling
  • Egen serviceafdeling, som hver eneste dag servicerer varmepumper
  • Serviceaftale med support alle årets dage
  • Samarbejder med både bygherrer og totalentreprenører
  • Egen R&D-afdeling med opdateret viden om bl.a. miljøkrav og lovgivning. Læs mere om miljøkittet her
Klimadan medarbejder på vej ind i bil.

Klimadan har landsdækkende service

Med vores landsdækkende serviceaftale får du tryghed på din varmepumpe samt serviceeftersyn og vagtordning udført af vores egne, veluddannede teknikere.