fbpx
Beregn din besparelse og få svar med det samme

En intelligent løsning med varmepumper

Der er mange gode grunde til at vælge en varmepumpe som energiløsning til dit hus. Varmepumper er utrolig miljøvenlige i forhold til fx oliefyr, der er en stor belastning for miljøet med deres CO2 udledning.

Med en varmepumpe fra Klimadan får du ikke blot et behageligt og varmt hjem, du får også ekstra penge på bundlinjen. En investering i en varmepumpe kan spare dig helt op til 71% årligt, hvilket giver en tilbagebetalingstid på få år. I gennemsnit er tilbagebetalingstiden på fem år.

Vores varmepumper har en lang levetid, og med en tilbagebetaling på ca. fem år, er der gratis varme i de mange kommende år – det er da til at tage at føle på!

Klik rundt her på siden og se vores mange forskellige varmepumpeløsninger, og hvordan de virker.

Se mere om leverandører

Få mere information

 

Bestil et gratis besøg

Med en varmepumpe eller jordvarmeanlæg, er der oftest mulighed for at spare rigtig mange penge på varmeregningen.

Kontakt en energikonsulent

Vi vil altid gerne høre fra dig og være behjælpelige med at svare på eventuelle spørgsmål.

Exported from Streamline App (https://app.streamlineicons.com)
Bliv ringet op

Hør mere om alle vores varmepumper og dine muligheder for en grønnere energiløsning.

Få op til 30 % i tilskud til varmepumper

Vidste du, at den 15. oktober 2020 trådte, der en ny tilskudsordning i kraft? Det betyder, at hvis du skifter dit gamle olie- eller gasfyr, din biokedel eller din elvarme ud med en grønnere varmeløsning, fx en varmepumpe eller et jordvarmeanlæg, kan du få cirka 30 % af din investering dækket af tilskudsordningen. Vil du gerne videre mere? Og hvor meget du kan spare?

 

Sådan fungerer en varmepumpe

 1. Brinen, er den væske der cirkulerer i kollektorslangerne og opsamler varmenergi fra enten jord, luft eller vand.
 2. Fordampeneren overfører varmeenergien til varmepumpens iskolde kølemiddel. Ekspansionsventilen sænker trykket i kølemidlet, som går på gasform og temperaturen falder. Energien fra brinen kan således overføres.
 3. Kompressoren komprimerer nu det gasformlige kølemiddel. Når trykket stiger, stiger temperaturen også. Varmen der genereres, overføres via en varmeveksler til dit varmesystem.
 4. Gennem varmeveksleren, også kaldet kondensatoren, frigiver kølemidlet varmen til varmesystemet i din bolig. Kølemidlet bliver nedkølet og kondenseres.
 5. Ekspansionsventilen sænker tryk og temperatur, så processen kan begynde forfra, når kølemidlet når fordamperen.

Ønsker du at vide mere om varmepumper, kan du her læse Dansk Energis ”Den lille blå bog om varmepumper”, der er et grundigt og informativt opslagsværk, som beskriver vidt og bredt om varmepumper.

 

Videoguides

Se mere om hvordan luft/vand-varmepumper fungerer

Vigtigt for valget af varmepumpe

Når du skal finde ud af, hvilken varmepumpe der passer til netop dit behov, spiller mange faktorer ind. Hvordan bor du, hvor mange er der i husstanden, hvor stort er behovet for varmt vand? Og måske frem for alt: Lever anlægget op til det anførte, og er installatøren i stand til at montere varmepumper?

Virkningsgrad

Virkningsgraden – også kaldet COP (Coefficient of Performance) – er et udtryk for effektiviteten af varmepumpen under forudbestemte betingelser; COP er derfor ikke en gennemsnitlig beregning af virkningsgraden set over et år.

Årsvirkningsgraden – også kaldt SCOP (Season Coefficient of Performance – sommetider betegnet som ÅCOP på dansk) er, i modsætning til COP, den gennemsnitlige beregning af virkningsgraden set over et år. SCOP er derfor den bedste indikator til at vurdere, hvor effektiv en varmepumpe er.

SCOP er et langt mere retvisende mål for en varmepumpes effektivitet, da man udregner gennemsnittet af hele året i både de varme sommermåneder og den kolde vinterperiode.

De fleste producenter vælger at rapportere varmepumpens effektivitet som COP (Coefficient Of Performance).

Vær opmærksom, når du sammenligner værdier

Du er nødt til at være forsigtig, når det handler om effektivitet. En høj COP-værdi målt ved særlige betingelser, uden at tage højde for energiforbrug af alle systemkomponenter – såsom cirkulationspumper – kan give tilsyneladende høje værdier.

En COP-værdi kan udregnes med udgangspunkt i mange forskellige temperatursæt (inde-/udetemperaturer). Derfor er det vigtigt, at du sammenligner COP-værdier ud fra de samme forudsætninger.

Den faktiske virkningsgrad

Selvom SCOP er mest retvisende, er den dog stadig en teoretisk udregnet værdi, som ikke nødvendigvis afspejler virkeligheden. Bygningens størrelse, geografiske placering og hvor mange mennesker, der bor i den, er nogle af de faktorer, der påvirker det overordnede billede.

 

Produktion af varmt vand

Cirka 20 procent eller mere af en varmepumpes energiproduktion anvendes til at producere varmt vand. Derfor er det vigtigt, at der dimensioneres efter det individuelle forbrug, da varmt vand tegner sig for en stigende andel af de fleste boligers energi – En årsag til det er, at vores vandforbrug stiger, mens husene bliver bedre isolerede, så behovet for rumopvarmning falder. Det bliver derfor stadig vigtigere, at det varme vand produceres med en så høj årlig virkningsgrad som muligt.

Det er også vigtigt med en hurtig gen af varmtvandsbeholderen, så ingen behøver at vente på det varme vand. Dette skal ske med de lavest mulige driftsomkostninger, hvilket afspejler sig i Klimadans varmepumper.

TWS-teknologi fra Thermia

TWS (Tap Water Stratification) er en patenteret varmeteknologi til produktion af varmt brugsvand udviklet af Thermia. Teknologien sørger for, at det varme brugsvand produceres hurtigere og ved en højere temperatur end med traditionelle teknikker.

Læs mere på Thermia.dk

HGW-teknologi fra Thermia

HGW (Hot Gas Water Heater) er en patentanmeldt varmeteknologi udviklet af Thermia, hvor man udnytter rumopvarmningen til også at producere varmt brugsvand. Resultatet er, at når varmepumpen opvarmer dit hjem, producerer den samtidig varmt brugsvand.

Læs brochure

Læs mere på Thermia.dk

Valg af leverandør

Vælg den rigtige leverandør

Bag en god varmepumpeløsning er der en forhandler, der tager det fulde ansvar. Forhandleren skal sikre, at den vurdering, der foretages, passer til boligens behov: Hvor meget varme, og hvor meget varmt vand skal der produceres? Her er du selv med til at afgøre, hvad der kræves af varmepumpen, før den leverer den ønskede komfort, og du får den bedst mulige driftsøkonomi.

En sådan seriøs og professionel forhandler er Klimadan.

Et varmesystem i balance

En for stor varmepumpe giver højere investeringsomkostninger men muligvis lavere driftsomkostninger. Tilsvarende vil en for lille varmepumpe give lavere investeringsomkostninger men højere driftsomkostninger. En korrekt dimensionering giver en optimal balance mellem investering og driftsomkostninger.

Service:

Det betyder meget for os, at du som kunde føler dig tryg hos os. En stor del af investeringen i en varmepumpe handler om tryghed og sikkerhed i at få den nødvendige service både før, under og efter installationen.

Vores varmepumper er hovedsageligt produceret i Danmark og Sverige, og er derfor tilpasset til det danske klima. Men fejl kan opstå, og derfor anbefaler vi, at du  tegner en serviceaftale ved køb. Med serviceaftalen får du blandt andet fem års totalgaranti på din varmepumpe, og du får et hold af vores egne, veluddannede teknikere med mange års erfaring med netop vores pumper. De laver ikke blot det lovpligtige, årlige serviceeftersyn, de er også at fange på telefonen mellem klokken 7 og 21 alle årets dage og via vores landsdækkende vagtordning, hvis problemet ikke kan klares via telefonen.

Klimadans serviceaftale omfatter også:

 • Gratis telefonsupport alle årets dage
 • 20% rabat på kørsel, arbejdsløn mm. Ved ikke-garanti tilkald
 • Ret til opdatering af software
 • Mulighed for tilkald udenfor normal arbejdstid op vagten

Læs mere om vores 5 års garanti

Tjekliste

Før du beslutter dig for at få installeret en varmepumpe, er der en række kontrolspørgsmål og overvejelser, du bør tage stilling til. Vi har lavet en guide, så dit valg bliver lettere.

Husk, vi er altid klar ved telefonen, hvis du har spørgsmål eller vil høre mere. Kontakt os.

1. Evalueringen af det eksisterende varmeanlæg

Har du oliekedel, elvarme, fjernvarme, træ eller pillefyr i dag? Hvordan fungerer det i forhold til bekvemmelighed, effektivitet og omkostninger? Er du træt af de høje oliepriser, elregninger og alt det arbejde, der er forbundet med dit fyr?

En varmepumpe vil give dig sikkerhed, komfort og god totaløkonomi.

Hvor gammelt er dit nuværende varmesystem? Hvor mange år har det tilbage, før det skal udskiftes? Hvor effektivt er systemet i dag? Det kan være en dårlig idé at anvende et ineffektivt varmesystem, selvom det teknisk set vil kunne holde et par år endnu.

Hvor meget fylder dit nuværende varmesystem? Tager f.eks. din oliekedel med tilhørende tank meget plads? En varmepumpe kan være på et gulvareal på mindre end en halv kvadratmeter. Her kan du frigøre plads til andet.

Hvilken effekt har f.eks. oliefyret og pillefyret på miljøet og din økonomi? Produktion af træpiller kræver en forholdsvis stor mængde energi. Det bliver ofte glemt, når man hævder, det er miljøvenligt.

2. Nuværende energiomkostninger

Hvad er dine aktuelle energiomkostninger? For de fleste mennesker er det den væsentligste grund til at skifte til varmepumper. Lav et skøn over omkostningerne over mindst det seneste år. Forsøg, hvis det er muligt, at gå endnu længere tilbage. Find eksempelvis et år, hvor der ikke har været en særlig mild eller kold vinter, da dette kan resultere i usikkerheder i forbindelse med dimensioneringen.

3. Boligen

For at sikre en optimal dimensioneret varmepumpeløsning er det vigtigt, at den potentielle forhandler kender svaret på følgende spørgsmål:

 • Er boligen med en eller to etager, kælder, loftrum?
 • Hvornår er boligen opført?
 • Hvor stort er boligarealet?
 • Hvad er dit tidligere forbrug?
 • Særlige betingelser? Er boligen f.eks. med loft til kip.
 • Går du med udbygningsplaner? I dette tilfælde er det vigtigt at sikre, at installationen ikke blokerer en fremtidig udvidelse af boligen.
 • Er der pool i boligen? Eller spa? Varmepumpen kan selvfølgelig opvarme begge dele.
 • Er der brændeovn i boligen? Hvis ja, hvor meget bruger du den?
 • Er der cirkulation på brugsvandet?
 • Hvordan er huset isoleret? Er der f.eks. blevet udskiftet vinduer og evt. efterisoleret?

4. Grunden og jorden

Hvor stor er din grund? Overvejer du en varmepumpeløsning baseret på jordvarme, er det vigtigt, at grunden er stor nok, til at slangen kan placeres i jorden.

Hvordan er jordbundsforholdene? Er det sandjord, lerjord eller almindelig muldjord? Det er vigtigt i forhold til længden af jordslangen.

5. Behov for varme og varmt vand

Hvad er behovet for energi i huset? Hvor mange mennesker bor der i huset? Er der f.eks. badeglade-teenagebørn, der bruger en masse varmt vand, eller ældre mennesker, der ønsker en ekstra høj indetemperatur? Her er det vigtigt at justere varmepumpens størrelse efter husets behov.

Varmt vand tegner sig oftest for en stor del af husets energi. Derfor er det vigtigt, at det varme vand bliver produceret med en så høj årlig virkningsgrad som muligt. Det er også vigtigt med hurtig opvarmning af det kolde vand i  vandvarmeren, fordi det altid sikrer varmt vand i vandhanen.

6. Forventede besparelser

Hvor meget vil varmeudgifterne blive reduceret? En effektiv varmepumpe kan reducere dine varmeudgifter med mere end trefjerdedele. Der er mange faktorer, der påvirker effekten, f.eks. husets beskaffenhed, varmepumpens dimensionering og kapacitet og selvfølgelig temperaturen udenfor.

Generelt kan man sige, at jo mere energi din bolig bruger, jo mere rentabel er en investering i en varmepumpe.

Prisen på den energi dit hus bruger i dag – såsom el og olie – er også vigtig i forhold til fremtidige besparelser.

Hvor lang tid tager det, før du har tjent investeringen hjem? Det er der ikke noget generelt svar på. Det afhænger af, hvor stor din nuværende varmeudgift er, sammenlignet med de besparelser du vil opnå. Dette hjælper Klimadan  med at beregne for dig.

Det er dog værd at bemærke, at en god varmepumpeinstallation øger værdien af dit hus, og kan påvirke husets energimærke i positiv retning.

7. Hvordan kan du sammenligne konkurrerende varmepumpers lovede ydelse?

Virkningsgraden (COP – Coefficient of Performance) beskriver, hvor meget varme varmepumpen kan levere i forhold til, hvor meget el det kræver at udvinde det. Hvis en varmepumpe for eksempel har en virkningsgrad på tre, kan den således producere tre gange så meget energi i form af varme som den elektriske energi, der bruges. Et input på en kilowatt elektricitet resulterer i tre kilowatt varmeenergi. I dette eksempel er dit nettoafkast med andre ord to tredjedele.

Men det er ikke hele sandheden. Effektivitetsfordelene er ikke konstante. De varierer med udetemperaturen – eller rettere: De varierer efter, hvor stor forskellen er mellem ude- og indetemperaturen. En tommelfingerregel: Jo større forskel, jo lavere effektivitet.

Når du sammenligner effektiviteten på forskellige varmepumper, er virkningsgraden ofte beskrevet for en specifik driftstilstand, f.eks. 0/35. Denne særlige driftstilstand opstår i det tilfælde, hvor den indgående væske i jordslangen er 0°C, og varmepumpen afgiver 35°C til varmesystemet. Ofte indberegnes desuden cirkulationspumperne, hvilket er uinteressant for dig som forbruger, da denne virkningsgrad ikke kan sammenlignes med virkeligheden.

Meget mere interessant er det at kende gennemsnittet af effektiviteten over et helt år – alle årstider, dag og nat. Denne værdi kaldes årsvirkningsgraden (SCOP – på dansk ÅCOP), og her kan forskellen mellem varmepumpeproducenter ofte være meget store. Så spørg altid efter årsvirkningsgraden (SCOP), hvis du har behov for at sammenligne de forskellige varmepumper.

8. Støj

En god varmepumpe støjer ikke så meget, at det forstyrrer omgivelserne. De færreste mennesker bliver forstyrret af en varmepumpe, men det er altid en god idé at placere den så langt væk fra opholdsrum og soveværelse som muligt.

Har du mulighed for at lytte til et installeret anlæg, så anbefaler vi dette.

9. Fjernstyring

Langt de fleste varmepumper kan fjernbetjenes gennem et online-modul. Via internettet kan du således hæve og sænke indetemperaturen. Hvis du eksempelvis er på ferie, kan du via internettet hæve temperaturen, inden du kommer hjem og hermed komme hjem til en dejlig varm bolig.

10. Tilbud

Vær forsigtig, når du vælger en varmepumpe. Det er vigtigt, du ikke sammenligner æbler med pærer.

Lad os tage et eksempel:

Et tilbud gives på en varmepumpe af mærket X til en bestemt pris. Et andet tilbud gives på en varmepumpe af mærket Y til en pris, der er 20 procent højere. Mange vil således tro, det er indlysende, at man sparer 20 % ved at vælge den billige løsning. Men det er langt fra sikkert. Der er mange usikkerhedsfaktorer involveret. Er den billige varmepumpe eksempelvis dimensioneret, så der skal bruges ekstra elvarme, når udetemperaturen er under –2 grader, vil driftsomkostningerne blive højere ved den billige løsning end ved den dyrere. Det kunne også tænkes, at den billige løsning er dimensioneret med en langt mindre jordslange – og så kan man ikke længere sammenligne priserne.

Så du skal sikre dig, at alle elementer i tilbuddene kan sammenlignes retfærdigt. Det kan være lige fra de samlede omkostninger ved den færdige installation, til nedtagning og fjernelse af den gamle kedel.

Prøv at få en nøglefærdig all-inclusive-løsning, som indeholder varmepumpen, jordslanger, manifolde, gravearbejde, reetablering, rengøring osv.

11. Betingelser

Man har pligt til at anmelde installation af en varmepumpe. Desuden skal man søge om tilladelse til nedgravning af jordslanger mm. Kontakt teknisk forvaltning på din kommune. De vil kunne sende dig ansøgningsskemaer og evt. vejlede dig i forhold til ansøgningen. Det bedste er dog at lade Klimadan varetage dette, da vi har erfaring med dette, og kender til de faldgrupper, der kan opstå.

12. Sikkerhed

En dygtig og ansvarlig forhandler er vigtig for en korrekt varmepumpeinstallation. Sørg for at forhandleren er autoriseret og uddannet inden for varmepumper.

Vi har desuden valgt at tilslutte os reglerne for, og blive medlem af, Varmepumpeordningen (VPO) og Kølebranchens MiljøordningVarmePumpeFabrikantforeningen (VPF), samt ISO 9001.

Vi er medlem af brancheportalerne Energy Supply og Building Supply, der er målrettet energisektoren i Danmark.

 

13. Service

Normalt kræver en varmepumpe ikke megen vedligeholdelse. I Danmark er det dog lovpligtigt at få sit varmepumpeanlæg serviceret én gang årligt. Derfor er det vigtigt at have en pålidelig og kyndig forhandler, som har den fornødne viden.

Læs om Klimadans serviceabonnement

 

Væske/vand varmepumper

Luft/vand varmepumper

Kombinationsløsninger
Tryghed
Landsdækkende service

Med vores landsdækkende serviceaftale får du fem års totalgaranti på din varmepumpe og serviceeftersyn og vagtordning udført af vores egne, veluddannede teknikere.