Book et besøg

Hjem  /  Klimadans Miljøkit

Klimadans Miljøkit

Medarbejder sidder ved computer.

Overhold miljøkravende med Klimadans patenterede Miljøkit

Vores gyllekølingsanlæg køler gyllen, så lugtgener og ammoniakfordampning reduceres, mens stalden holdes opvarmet. Men for at overholde Miljøstyrelsens lovpligtige krav, kan det nødvendige energiforbrug svinge meget fra dag til dag. Lad derfor Klimadans Miljøkit styre dit gyllekølingsanlæg

Miljøkittets intelligente styring styrer på egen hånd døgnet rundt energiforbruget i dit gyllekølingsanlæg, og sørger for, at du lever op til gældende regler med så lavt et energiforbrug som muligt. Miljøkittet logger alle sine data, så du hurtigt og nemt kan dokumentere overfor myndighederne, at du overholder alle gældende lovkrav om reduktion af lugtgener og ammoniakfordampningen i dine stalde.

Det var Klimadan, der i sin tid udviklede gyllekølingsteknologien, og med miljøkittet tager vi nu teknologien et skridt videre. Hjertet i miljøkittet er en avanceret styring, der både holder styr på, at miljøeffekten pr. døgn overholdes og samtidig køler gyllen på den i øjeblikket mest hensigtsmæssige måde; det kan være via direkte opvarmning af stalde, ved hjælp af udetemperaturen eller ved bortskaffelse af den ekstra varme fra varmepumpen ved en meget høj effektivitet.

Modsat tidligere er man ikke længere afhængig af et højt varmeforbrug for at få glæde af gyllekøling med varmepumpeteknologi.

Miljøkittet kan installeres på alle nye og eksisterende anlæg fra Klimadan.

Der er mange muligheder for at kombinere miljøkittets avancerede teknologi med andre løsninger.
Vil du høre mere om dine muligheder, så kontakt en af vores konsulenter i dag.

Klimadan medarbejder på vej ind i bil.

Klimadan har landsdækkende service

Med vores landsdækkende serviceaftale får du tryghed på din varmepumpe samt serviceeftersyn og vagtordning udført af vores egne, veluddannede teknikere.