Book et besøg
Hænder peger på forskellige Post It sedler, der ligger på træbord, sammen med notesblok.

Hjem  /  Serviceaftale – betingelser

Serviceaftale – gældende retningslinjer og betingelser

Det betyder meget for os, at du som kunde føler dig tryg. En stor del af beslutningen om investering i et varmepumpeanlæg er den sikkerhed i at få den bedste service både før, under og efter installationen.

Serviceaftale for varmepumper

Eftersynet skal udføres af et certificeret kølefirma. Klimadan udfører dette eftersyn som et led i vores samlede serviceabonnement.

Serviceabonnementets dækningsomfang

Serviceabonnementet indeholder:

1 serviceeftersyn i aftaleperioden

Følgende er inkluderet i et eftersyn:

 • Gennemgang af installation
 • Kontrol af kølekreds og dennes indstilling
 • Kontrol af varmepumpens indstillinger
 • Kontrol af varmepumpens ydelse
 • Rensning af filter på brinesiden, hvis tilstede.
 • Rensning af filter på centralvarmesiden
 • Udskiftning af defekte dele (udføres efter regning)
 • Kørsel og løn (Aftalen indeholder 1 besøg af 1 times varighed til service, yderligere forbrugt tid faktureres)
 • VPO-mærke (varmepumpeordningen)
 • Servicerapport

Udover selve serviceeftersynet er følgende en del af aftalen:

 • Fri telefonsupport – alle hverdage fra kl. 07:00 til 16:00 (fredag til 14:00)
 • Support på vagttelefon ved akutte tilfælde – alle årets dage til kl. 21:00
 • 20% (10% ved Tryghed-ECO) rabat på kørsel, arbejdsløn mm. ved ekstra tilkald mellem eftersyn
 • 20% (10% ved Tryghed-ECO) rabat på materialeforbrug
 • 30% (10% ved Tryghed-ECO) rabat på kompressor
 • Ret til opdatering af software ifm. servicebesøg
 • Mulighed for tilkald uden for normal arbejdstid på vagten!
  (OBS – tilkald på vagten vil altid have en ekstra omkostning, uanset årsagen til dette)
 • 40% rabat på eventuelle yderligere anlæg på samme adresse
  (OBS – Samme debitor, rabatten gives på det billigste anlæg ved forskellige anlæg)
 • 20% rabat på eventuelle yderligere anlæg på forskellig adresse
  (OBS – Samme debitor, rabatten gives på det billigste anlæg ved forskellige anlæg)

Tegn serviceaftale

Service vil normalt blive udført sidst i abonnementsperioden. Hvis I ønsker at få udført service inden, er I velkomne til at kontakte os. Aftalen er forudbetalt og vil være gældende, fra vi modtager indbetaling og frem til aftalen afmeldes.

Ved accept af aftale bedes I venligst udfylde og returnere fremsendte skema.
Tilbud gælder 30 dage fra dato.

Serviceabonnementet giver ikke mulighed for rabat på udkald og materialeforbrug, som skyldes kortslutninger, overspænding i elnettet, uheld/fejl forårsaget af andre dele i anlægget, f.eks. en tørkørt cirkulationspumpe eller en sprunget sikring, fejl forårsaget af dyr eller manglende vedligeholdelse.

Hvis anden montør/andet firma end Klimadan udfører reparation eller eftersyn på anlægget uden vores accept, bortfalder vores forpligtelser i henhold til nærværende abonnement.

I har som kunde med et serviceabonnement ret til et eftersyn i hver abonnementsperiode, forudsat at I har overholdt jeres betalingsforpligtelse. Første eftersyn udføres normalt i slutningen af abonnementsperioden og efterfølgende eftersyn udføres i perioden mellem 10 og 12 måneder efter første eftersyn. I situationer hvor Klimadan alene er skyldig i manglende udførelse af eftersyn, forlænges jeres abonnement vederlagsfrit, indtil eftersynet er udført.

Det er nødvendigt med fri adgang til varmepumpen, det er ikke påkrævet, at I er til stede ved udførelse af service. Varmepumpen skal være let tilgængelig ved besøget. Skulle I ikke have mulighed for at imødekomme ovenstående, udfører vi gerne dette for jer, dog uden at påtage os ansvaret for dette, i tilfælde af skade på materialer.

Evt. ekstra udført arbejde faktureres efter forbrug.

Har I yderligere spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed.

Klimadans salgs- og leveringsbetingelser finder i øvrigt anvendelse, i det omfang de ikke er fraveget i nærværende aftale.

Abonnement er kun gældende for selve varmepumpeinstallationen leveret af Klimadan og inkluderer derfor ikke beholder, pumper, rør og slanger monteret uden for denne.

Hvis I vælger at lægge en nøgle, bedes I oplyse telefonnr. I kan træffes på, eller hvor nøglen er placeret.

Hvis der er behov for at afmontere skabslåger / hylder eller lignende for at udføre dette service, bedes dette gjort inden vi kommer. Varmepumpen skal være let tilgængelig ved besøget.

Bemærk, at der kan være ventetid på vores supporttelefon i travle perioder. Alternativt kan du kontakte os på service@klimadan.dk

(Priser – se skema nedenfor)

* Klimadan forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre priser uden varsel. Det er de til enhver tid gældende priser, der er afgørende. Disse kan rekvireres ved henvendelse til Klimadan.

Øvrige forhold vedr. abonnementet

Abonnementet er gældende fra betalingen er modtaget. Faktura for 1. års abonnement fremsendes umiddelbart efter tegning. Herefter sker betaling via PBS, indtil abonnementet måtte blive opsagt fra en af parternes side med minimum 1 måneds varsel til udgangen af en årsperiode.

Betalt abonnementsafgift refunderes således ikke.

Gebyr pr. fremsendelse af faktura udgør kr. 35,-ekskl. moms. Gebyret bortfalder ved tilmelding til PBS.

Ved manglende betaling af serviceabonnement, bortfalder alle fordele. Blandt andet vil der ikke blive udført serviceeftersyn.

Opsigelse af serviceabonnement skal ske telefonisk på 96277070 eller skriftligt på mail service@klimadan.dk.

Hvis der er specielle forhold, som vi skal tage hensyn til, bedes disse oplyst på tlf.: 96277070.

Såfremt Klimadan får ekstra udgifter i forbindelse med sådanne specielle forhold, forbeholder vi os retten til at fakturere herfor.

*OBS – Serviceaftalen er indeksreguleret og følger nettoprisindekset. Prisen reguleres hvert år pr. 1. januar, med ændringen i nettoprisindekset oktober – oktober de foregående år. Prisen reguleres dog ikke nedad i tilfælde af negativ udvikling i nettoprisindekset. OBS: Tillæg ikke-brofaste øer: + kr. 900,- inkl. moms.

Vil du tilmeldes PBS? (Skriv Ja eller Nej)
Tilmeld serviceabonnementet til PBS ved at klikke på nedenstående link, og udfyld med cpr., bankkontonummer og kundenummer: dit telefonnummer  – Godkend med NemID:

https://www.betalingsservice.dk/DOB/BS?id=3&pbs=04580540&pbscheck=ggDV9G%2BwyNiJyKQvROjwRA%3D%3D&dbnr=&dbgr=00001&repeatKundeNr=false&kundenrLabel=Kundenr.&version=2

Vi gør venligst opmærksom på vores privatlivspolitik og samhandelsbetingelser, som du finder ved at følge link.

Husk at vi kun er et klik væk på Køb en serviceaftale til din varmepumpe. Vi er til rådighed 365 dage. (klimadan.dk)

* Klimadan forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre priser uden varsel. Det er de til enhver tid gældende priser, der er afgørende. Disse kan rekvireres ved henvendelse til Klimadan.