Book et besøg

Hjem  /  Birthe og Jørn Gregersen, Lunderskov

Jordvarme hos Birthe og Jørn Gregersen i Lunderskov

To medarbejdere udvikler og gennemgår ideer på tavle.

Grøn tryghed kommer af professionalisme

Mellem Kolding og Lunderskov, nede i Kolding Ådal, ligger Rolles Mølle. Ejendommen har siden 1553 fungeret som mølleri for de omkringlæggende gårde, som var underlagt kongen i Koldinghus. I 1950’erne blev møllen nedlagt, men driftsbygningerne og turbinen står stadigvæk. Det er den selvsamme turbine, som indtil for nyligt har forsynet hovedhuset med varmt vand og strøm.

Fra ineffektiv olie og el til jordvarme

Birthe og Jørn Gregersen har boet på Rolles Mølle siden 1992 og lever til daglig af skovbrug på de tilhørende 230 ha jord. Her dyrkes der bla. juletræer til Danmark og til eksport. Derudover leveres der træ til deres flagstangsproduktion på fabrikken, Flagstangsfabrikken.dk.

Birthe og Jørn har igennem deres tid på Rolles Mølle udnyttet energien i deres vandkraftværk til at forsyne en elpatron, som producerede varmt vand til husholdningen, men udnyttelsen har været for ringe og de har til tider været nødsaget til at supplere med olie.

– Det har været en lang overvejelsesproces, men i sommeren 2020 skulle det være, og med Klimadans kompetencer, er det lykkedes at komme i mål med en sublim løsning.

Plastik koblinger i grå og sorte farver.

Udfordringerne opstår

I sommeren 2020 blev der etableret jordvarme på ejendommen. Planen var oprindeligt at der skulle have været installeret søvarme i den gamle møllesø, men projektet blev afvist af kommunen. Valget faldt derfor på at nedgrave 900 meter jordvarmeslange øst for hovedhuset og driftsbygningerne.

Der var imidlertid opstået det problem at, for at forbinde slangerne med varmepumpen, som skulle stå i kælderen, skulle der etableres en hovedledning. Men da huset ligger omgivet af beskyttede naturtyper og det at der er en å at tage hensyn til, så var der kun én vej for hovedledningen; under bygningerne og gårdspladsen.

For at undgå at skulle reetablere den 450 år gamle gårdsplads, blev en lokal entreprenør hyret til at bore under gårdspladsen og bygningerne.

– Gårdspladsen har stort set stået uberørt siden ejendommens oprindelse, så reetableringsomkostningerne og skaden, som ville have kunnet ses i mange år frem, stod ikke til måls for den udgift, som blev brugt på boringen.

Professionalisme og service af første klasse

Både boringen og nedgravningen blev for nemheds skyld fortaget af samme entreprenør, selvom Klimadan normalt selv har folk til nedgravningen. Ifølge Jørn selv, var koordineringen mellem de to firmaer dog intet problem og hele anlægget stod færdigt efter ca. 1 uge.

Under hovedhuset står der i dag et Thermia Atlas 18 kW anlæg, som udnytter strømmen fra vandkraftværket med en SCOP på mellem 5 og 6. Det betyder at for hver gang varmepumpen bruger 1kW, så produceres der 5-6kW varme. Nu slipper parret for at supplere med olie og der er mere en rigelig strøm til at forsyne resten af huset med energi.

Anlægget skal samlet set bruge ca. 11.500kWh på et år og med en egenproduktion på ca. 27.000kWh, er det et regnskab, som sammen med oplevelsen med Klimadan, behager Jørn.

– For mig har det vægtet tungt, at det var professionelle folk, som jeg fik med at gøre, da det var en kompleks løsning, som vi stod overfor. Her må det bare siges, at Klimadan havde gennemgående styr på tingende. Klimadans faglighed og professionalisme, betyder at vi i dag står med en løsning, som vi kan føle os trygge ved.

Du kan læse mere om jordvarme her

Beregn din besparelse og få svar med det samme

Gå til beregner
Klimadan medarbejder på vej ind i bil.

Klimadan har landsdækkende service

Med vores landsdækkende serviceaftale får du tryghed på din varmepumpe samt serviceeftersyn og vagtordning udført af vores egne, veluddannede teknikere.