Book et besøg

Hjem  /  Nyheder  /  Varmepumper med Co2 neutrale kølemidler

Varmepumper med Co2 neutrale kølemidler

Mand i blå skjorte ligger på græsplæne med træer i baggrunden og kigger op på en blå himmel.

Øget miljøkrav har givet virksomhederne bedre løsninger

Højere krav om en bedre miljøindsats har fået industrien til at innovere sine produkter. Det har ikke alene givet væsentlig mere miljøvenlige produkter, de er samtidig blevet mere effektive.

I 2020 skal mindst 30 procent af energiforbruget bestå af vedvarende energi. Et mål, der blev fastlagt i EU’s klima- og energipakke i december 2008.

Den danske klimaindsats skal bidrage til at begrænse den globale opvarmning, leve op til sine internationale forpligtelser og være samfundsmæssigt omkostningseffektiv. Energiforbrugende private og offentlige virksomheder, og særligt produktionsvirksomheder er forpligtede til at nedbringe CO2 udslippet.

Kravene har fået industrien til at udvikle endnu grønnere energiløsninger. En af de virksomheder, det er lykkedes særligt godt for, er Carrier, der er førende inden for opvarmnings-, aircondition- og køleløsninger. De har udviklet varmepumper baseret på mere miljøvenlige kølemidler, som er den væske varmepumpen anvender i sin kølekreds i maskinen. Kølekredsen er lig den som sidder i de kølskabe og frysere, vi alle har stående hjemme. De nye HFO maskiner glæder den danske virksomhed Klimadan, som forhandler og installerer Carrier varmepumper i Danmark.

”Varmepumper er i forvejen en af de mest klimavenlige løsninger på markedet, og med de miljøvenlige kølemidler kan vi nu levere energi, der er endnu mere grøn”, siger administrerende direktør for Klimadan Søren Norman Andersen.

Ekstra bonus

Det er 2020 målsætningen, som Danmark har forpligtet sig til, der førte til kravet om mere miljøvenlige kølemidler. Mange kølemidler, som hidtil er anvendt i varmepumperne er alle fluorholdige drivhusgasser, der er problematiske i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer. At det er lykkedes industrien at finde CO2 neutrale alternativer til disse kølemidler, imponerer Søren Norman Andersen.

”Der er foretaget et kvantespring i forhold til at mindske CO2-udledningen i de nye syntetiske kølemidler, og disse er på niveau med naturlige kølemidler som f.eks. ammoniak”.

Et bredere marked

Men ikke nok med det. Kølemidlerne, er oveni blevet langt mere effektive. De høje krav om mere miljøvenlige kølemidler, har nemlig ikke kun ført til grønnere kølemidler, det har også betydet at varmepumpen nu kan varme op til en højere temperatur.

Hvor vandet tidligere havde en temperatur på op til 65 grader, betyder de nye kølemidler, at man nu har mulighed for at gå op til 85 grader og stadig have den energibesparende effektivitet.” De højere temperaturer giver Klimadan mulighed for at dække et meget større markedsbehov. Blandt andet når det kommer til fjernvarmesektoren og produktionsvirksomheder, der kan have brug for højere temperaturer, forklarer Søren Norman Andersen.

”Hidtil har nogle af de virksomheder, hvor deres produktion krævede varmere vand, været nødt til at bruge af de mere miljøbelastede og mindre effektive gas- eller oliefyr. Det kan de nu helt undgå.”

De nye, grønne og effektive kølemidler har givet Søren Norman Andersen høje forventninger til fremtiden.

”I løbet af de næste par år, vil vi se en markant stigning i salget af grøn varme. Vi forventer, at den generelle udvikling, som går mod mere energirigtig og grøn energipolitik, smitter af på salget af varmepumper, og betyder at der ganske enkelt vil blive stillet flere af dem op, fordi det er et vigtigt bidrag til at man kan løse problemerne med global opvarmning.”